Hotel "Radi un draugi", Riga, Latvia

Noteikumi

Friday12th February 2016

Rezervācijas atcelšanas nosacījumi

Individuālie viesi bez maksas var atcelt rezervāciju, brīdinot viesnīcu ne vēlāk kā 48 stundas pirms ierašanās datuma. Ja pasūtījuma atteikšana notiek mazāk nekā 48 stundas pirms ierašanās, kā arī ja klients vispār neierodas, par to nebrīdinot, viesnīca ir tiesīga iekasēt naudu 100% apmērā par pirmo diennakti.

 

Check-in/ Check-out nosacījumi

Ierašanās viesnīcā, sākot no plkst. 14:00. Izbraukšana līdz plkst. 12:00 dienā. Vēlā izbraukšana līdz plkst. 18:00. Cena 7.00 EUR / 5.00LVL/ stundā.

 

Noteikumi bērniem

Bērniem līdz 3 gadu vecumam – uzturēšanās viesnīcā bez maksas. Bērniem no 4 līdz 16 gadiem – cena 25.00 EUR / 17.00 LVL/ nakts (PVN un brokastis iekļautas cenā).

 

Dzīvnieku uzturēšanās viesnīcā

Maza un vidēja izmēra dzīvnieki ir laipni gaidīti viesnīcā. Saimniekam jānodrošina dzīvnieka kontrole un pieskatīšana, kā arī jāuzņemas atbildība iespējamo zaudējumu radīšanu. Cena - 30.00 EUR/21.00 LVL par visu uzturēšanās laiku.

 

Smēķēšanas politika

Viesnīcas istabās un kopīgajās telpās smēķēšana nav atļauta. Smēķēšanai ir speciāli paredzēta vieta – 2.stāvā smēķētāvā. Sods - 70.00 EUR/ 50.00 LVL.