Hotel "Radi un draugi", Riga, Latvia

Labdarība

Monday8th February 2016

“Šī nav vienlīdzīga pasaule. Dažiem ir dots vairāk nekā citiem. Tāpēc jādalās.”

/ Viesnīcas dibinātājs - Ādolfs Sīlis /

 

Viesnīca „Radi un draugi” ir īpaša vieta, jo lielākā daļa no viesnīcas iegūtās peļņas tiek ziedota Latvijas iedzīvotājiem: nopelnītie līdzekļi netiek aizvesti no valsts, bet gan ieguldīti viesnīcas attīstībā un labdarības fondos un akcijās. Kopš viesnīcas atvēršanas 1995. gada aprīlī, ziedojumos savākts vairāk kā miljons mārciņu. Ir daudz realizētu plānu un tik pat daudz vēl padomā.


Visus šos gadus viesnīca ar saviem līdzekļiem atbalsta:

- Latvijas bērnus no maznodrošinātām ģimenēm;

- Latvijas bērnus ar veselības problēmām un bērnus invalīdus;

- Latvijas maznodrošināto jauniešu izglītības iespējas;

- Tautas senču piemiņas saglabāšanu un cildināšanu;

- Valsts kultūras pasākumus.